BlogMission Burhøne

Kriser og hverdagen

“Any Idiot Can Face a Crisis; It’s This Day-To-Day Living That Wears You Out”

– Anton Pavlovich Chekhov

Citatet er nok, for mange, ret provokerende, og de er derfor ikke enige. Men jeg synes nu det er tankevækkende.

Jeg kender intet til Chekhov, der angiveligt var en fantastisk skribent, og det er vist ikke engang sikkert at det var ham der sagde det, men sådan er det ofte med citater, og det er også ligegyldigt hvem. Nogen har jo tænkt og sagt det.

Hvis man er i en helbredsmæssig krise, eller er ved at miste sit hjem på grund af en økonomisk krise, vil man sikkert hellere tilbage til dagligdagens rutiner.

Apropos citater og ordsprog, så undrede jeg mig engang over udtrykket “et slag på tasken” – som man bruger når man blot er tilfreds med en tilnærmelsesvis vurdering.

Jeg undersøgte det og det stammer angiveligt fra tiden da soldater havde deres kugler til de gamle forladegeværer i en taske, og man vurderede hvor mange der var tilbage ved at slå på tasken for at mærke vægten.

Jeg er ikke boligejer, men jeg kan forstå at “systemet”, som jeg aldrig forsømmer en lejlighed til at kritisere sønderlemmende, igen demonstrerer at borgernes ve og vel, vores retssikkerhed, og generelle velvære i alle aspekter, er fuldstændig ligegyldigt.

Et automatisk computersystem, der har taget 10 år at udvikle og kostet 4 mia, der skulle kunne vurdere folks ejendomme, men på ingen måde fungerer, er blevet rullet ud over befolkningen, og har skabt usikkerhed og kaos.

Angiveligt kan man vist endda blive beskattet af uudnyttet kapacitet på sin ejendom, som man vælger ikke at benytte, men det KUNNE man jo, og havde man gjort det, ville man tjene flere penge, og det bliver man så beskattet for.

Det er en interessant metode, der åbner mange muligheder, hvis det bruges lidt bredere. Kan man forestille sig at man en dag kan blive straffet for at tænke tanker, som man ikke har tænkt, men man har jo muligheden for at tænke dem og at man tilfældigvis ikke har gjort det, betyder ikke at man ikke skal kunne straffes for det.

Kan man forestille sig at man kan få tilfældige fartbøder i sin bil, fordi den kan køre hurtigere end den tilladte hastighedsbegrænsning, og derfor kan man jo overtræde loven, og bør straffes, også selvom man ikke har gjort brug af bilens muligheder.

Man kan opfinde en bøde der hedder: Potentielendnuikkeudførtemendugørdetjonokendagfordidukanfartbøde.

I Danmark er færdselsbøde inddrivelse jo allerede en beskatning og har intet at gøre med trafiksikkerheden.

Eckhart Tolle hævder, at langt de fleste mennesker kun forandrer sig, eller ændrer mening, eller gør noget andet end de plejer, når de bliver udsat for MEGET stærke påvirkninger.

Når man ser hvad danskerne bliver udsat for i disse år, uden at der tilsyneladende sker væsentlige ændringer i deres måde at stemme politisk, må man give Tolle ret.

Danskerne sover Tornerosesøvn, men jeg, tror, jeg følger lidt med i hvad der sker i USA, da jeg tilbringer lidt tid på X – tidligere kendt som Twitter, og der er nye politiske kandidater der taler hårdt imod et korrupt system, der ikke er interesseret i folkets ve og vel, men blot opfatter befolkningen som tandhjul i en maskine de kan tjene penge på.

Jeg tænker på folk som Robert F. Kennedy Jr. og Vivek Ramaswamy, der har taget bladet fra munden og afslører ubehagelige sandheder, og tilbyder alternativer.

Desværre tror mange danskere stadig at “systemet” er der for deres skyld. Det er det ikke. Det er omvendt. Jeg har ikke længere noget håb om at den danske befolkning bliver bevidst om hvad der foregår. Men der findes en lille gruppe, og derfra skal forandringen komme.

Bemærk hvordan jeg inspireret af Christine Stabell Benn, gør mig umage med at tale pænt.

Det var en ret usammenhængende historie i dag, men jeg havde lige lyst til at samle forskellige strøtanker, der svævede rundt.

I går transskriberede jeg en fin tappingsession fra en Brad Yates video, og det vil jeg begynde at eksperimentere med, så jeg vil advare om at der kan komme historier om det emne i fremtiden.

Crede et Vicisti – Tro og Vind