BlogMission Burhøne

Dannelse

I disse dage flyder social media platformen X over med begejstrede glædesfyldte opdateringer fra politikere over at man nu kan vente endnu længere med at slå ufødte mennesker ihjel. Jeg deler ikke begejstringen.

Man kan med galgenhumor foreslå at udvide fortrydelsesretten til 18 år, da mange unge ikke udviser lovende adfærd, så måske burde deres forældre bevare retten til at aflive dem til slutningen af deres teenageår. Det triste er, at det er nødvendigt at nævne, at det jeg skriver er galgenhumor og satire.

Jeg har tænkt lidt over begrebet dannelse.

Jeg kiggede på Den Danske Ordbog og det betyder selvfølgelig at noget opstår, frembringes og sammensættes til en helhed.

Men jeg tænker på ordet i den anden betydning og her står:

“Alment kendskab til især kulturelle områder som fx kunst, sprog, litteratur, musik og historie, forbundet med en fremskreden åndelig udvikling og en kultiveret optræden og levevis opnået som resultat af god uddannelse og opdragelse.”

Hvad er en god uddannelse? Under Corona massepsykosen kunne man iagttage at mange intelligente mennesker med såkaldt gode uddannelser hoppede med på løgnen.

Jeg er enig i det meste af ovenstående definition. Men: “opnået som resultat af god uddannelse og opdragelse.” – skal lige tages med et gran salt, eller 10.

Jeg fastholder at bevidsthedsfeltet og opmærksomhed er vigtigst. Det skal iagttages fra betragterens sæde.

Så jeg fortsætter træningen.

Crede et Vicisti – Tro og Vind