BlogMission Burhøne

En ny ven

Jeg har fundet en ny ven. Han hedder John O’Donohue. Desværre døde han i 2008, kun 52 år, men det gør ikke noget for han skrev flere bøger og der er mange foredrag at finde med ham på Youtube. Han blev født i Irland, uddannet præst og studerede Hegel og Meister Eckhart og gjorde Keltisk spiritualitet populært og tilgængeligt.

Jeg ved intet om Keltisk spiritualitet, men dette uddrag fra en artikel lyder spændende:

“Fordi den kristne, keltiske spiritualitet har tydlige rødder i keltisk naturreligion, er den også kendetegnet ved at have en tæt forbindelse mellem naturen og det åndelige. 

Den tætte forbindelse til naturen kommer i keltisk spiritualitet især til udtryk gennem meditationer og pilgrimsvandringer.”

Og her et resumé fra en bog der hedder “The invisible world” af O’Donohue:

“For the Celtic people of ancient Ireland, the natural world was a continuous prayer. Each mountain held a soul, each river a heart. 

For the Celts all life was sacred, yet they reserved their greatest reverence not for what they could see but for what they could not. Around them they sensed an “invisible world”, the great unknown from which they came and the source of eternal wonder in their lives. Through prayer, O’Donohue teaches, we may enter directly into this secret immensity and escape the psychological prisons we create for ourselves.”

Jeg er i gang med den første bog, men jeg skal selvfølgelig have dem alle.

I går lyttede jeg til et foredrag med ham og da han talte om tankerne som det grundlæggende og at ønsket om forandring altid starter med at forandre vores tanker, og ikke ydre omstændigheder som job, bopæl, kærester etc. – var jeg klar over at her er en mand jeg skal lære at kende.

Og han taler om det indre landskab der er i os alle, og hvordan det ydre, vores krop, udtryk og adfærd, slet ikke kan beskrive hvad der foregår inde i et menneske. Han fortæller at det Keltiske folk ikke frygtede den ydre verdens modsætninger og så lidelser og problemer som en mulighed for at opnå større indsigt og derfor er en gave. Ethvert problem er en mulighed for fornyelse og udvikling, med uendelige muligheder.

“When you cease to fear your solitude, a new creativity awakens in you. Your forgotten or neglected wealth begins to reveal itself. You come home to yourself and learn to rest within. Thoughts are our inner senses. Infused with silence and solitude, they bring out the mystery of inner landscape.”

– John O’Donohue

Crede et Vicisti – Tro og Vind