BlogMission Burhøne

Nuets kraft og gaffeltruckeksamen

I går bestod jeg det gaffeltruckkursus jeg har deltaget i.

Kurset varede i alt 7 arbejdsdage, fra kl. 8 til 15.30, hvor de to sidste dage, mandag og tirsdag, også blev brugt til en teoretisk og en praktisk prøve.

Jeg ved ikke hvorfor jeg har taget kurset. Der er ingen målrettet årsag til det, andet end jeg synes det var sjovt at prøve, og måske øger det mulighederne for jobs.

Apropos “jobs”, så tænker jeg ofte på den tale som Apple grundlæggeren Steve Jobs, holdt på Stanford universitetet i 2005, hvor han blandt andet fortalte en anekdote fra sin ungdom  på et andet universitet, hvor han af ren interesse, uden tanker om hvad det skulle bruges til, tilmeldte sig et kursus i typografi, og lærte om skrifttyper, deres opbygning, design, historie og andet. 10 år senere, da han var i gang med at designe den første Mac computer, erindrede han kurset, og insisterede på at computerens skrifttyper, skulle have de samme justeringsmuligheder som de rigtige typografier, eksempelvis afstanden mellem de enkelte bogstaver, linjeafstande og en masse andre muligheder, som computere ikke havde den gang.

Det glædede mig meget at holdningen på kurset var seriøs, at man ikke tog let på det, og at det vi skulle lære, blev grundigt terpet.

Om formiddagene var der teoretisk undervisning, alle havde adgang til egen computer og skolens e-learning system, med videoinstruktion og tilhørende spørgsmål. Og Robert, den erfarne lærer, gennemgik metodisk alt på tavlen, med slides og med små legetøjstrucks.

Efter frokost var der praktisk undervisning, og vi var heldige, at der kun var 6 deltagere på holdet, mod op til 12 personer. Da skolen har 8 gaffeltrucks til rådighed, kunne alle køre hele tiden. Der er en stor hal til indendørsøvelser, her kørte vi de eldrevne trucks, og et udendørsareal, til diesel- og gasdrevne modeller. Hver truck havde en specifik øvelse tilknyttet, der naturligvis bestod i at flytte et objekt fra punkt a til punkt b, og tilbage igen.

De sværeste var dem der kørte indenfor, da det var ret specielle uintuitive gaffelstablere og reach-trucks, og man skulle flytte paller fra forskellige typer reoler, som dybde-, palle- og rullereoler. Udenfor var det tungere øvelser, med betonklodser, vandtanke på europaller der skulle sættes ind i en 20 fods container, større containere der blokerede udsynet, etc.

Da vi havde terpet teorien, var prøven ikke svær, men det blev taget seriøst, med et specielt system på computeren, der genererede forskellige spørgsmål til alle deltagere, og der kom en ekstern lærer, så Robert måtte ikke være til stede.

Jeg var særligt på vagt overfor spørgsmål der omhandlede løft af paller fra kortsiden eller langsiden, da jeg i begyndelsen havde fået den opfattelse at det henviste til tyngdepunktsafstanden, så jeg troede at kortsiden betød kort tyngdepunktsafstand, men det var omvendt, da den korte side jo er den lange tyngdepunktsafstand, såfremt vægten er stablet symmetrisk. Jeg fik kun 1 spørgsmål med dette emne, og jeg svarede korrekt.

Og til den praktiske prøve, kom en censor fra en anden skole, og sammen med den faste lærer, overvågede de vores praktiske øvelser. Vi skulle køre to indendørs og to udendørs opgaver, på hver 20 minutter. Det forløb uden problemer, og mit mantra var “tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed” – for når først jeg, som urutineret, begynder at sætte farten op, går det ofte galt.

Jeg synes det var sjovt at deltage og det er fascinerende når en ny verden åbner sig, og man lærer om pallestørrelser, reoltyper og specielle gaffeltrucks, og ved at det bliver brugt ude i virkeligheden.

Lige nu er næste plan at tilmelde mig et kursus i teleskoplæsser, som er en anden form for truck, men den kræver et 5 dages kursus for at få certifikat, og Roskilde Tekniske Skole tilbyder et kursus i den type.

I talen på Stanford taler Jobs også om vanskeligheden i at “forbinde punkterne” når man bevæger sig frem i livet, for man ved jo ikke hvad fremtiden vil bringe, men når man kigger bagud, kan man se sammenhængen.

Eckhart Tolle hævder at det eneste man skal koncentrere sig om er at være til stede lige nu, i øjeblikket, for det er det eneste man kan, og det eneste der betyder noget. Fremtiden eksisterer aldrig. Der er kun nuet.

En af de fejl jeg husker jeg lavede et par gange på kurset, ikke til eksamen, var da jeg glemte at to af øvelserne krævede at man skulle skifte fra pallens kortside til langside og omvendt, fordi man flyttede mellem en pallereol og en dybde reol. Jeg var så fokuseret på at få pallen flyttet, at jeg glemte dette mellemtrin. Havde jeg haft Eckhart Tolle i erindringen, var det aldrig sket.

Crede et Vicisti – Tro og Vind