BlogMission Burhøne

Retssikkerhed – eller?

Jeg vil skrive lidt om et fb indlæg advokaten Erbil G E Kaya offentliggjorde for nylig, fordi det berører et emne der også har min store interesse.

Men i modsætning til mig, der er en uvidende wannabe, er Kaya advokat og ved derfor hvad han taler om. Han skriver om den retsstat der skal sikre at alle bliver behandlet lige for loven, og sørge for at et land ikke udvikler sig til en diktaturstat hvor magthaverne kan gøre som de har lyst mod borgere, uden at nogen taler deres sag.

Kaya nævner en række skandaler fra de seneste år som eksempelvis: Mink-sagen, Instruks-sagen, Tibet-sagen, Slette-sagen, FE-sagen og Ahmed Samsam-sagen og han fortæller hvordan borgernes retssikkerhed de senere år er gradvist forringet

Retsstaten eroderer indefra, skriver Kaya.

Det behøver man ikke være advokat for at se. Men det kræver, at man flytter sig væk fra tv-skærmen, hvor størstedelen af befolkningen tilsyneladende opholder sig.

I en kommentar til Kayas fb indlæg bød jeg ind med en anden, måske mindre, men også alvorlig sag, som da Nanna “Fri” blev dømt dobbelt straf, fordi hun havde begået ulovligheder ved en demo der tilfældigvis omhandlede Corona, og fordi man lovgivningsmæssigt havde vedtaget at svindel med økonomisk støtte under Coronahysteriet, skulle straffes ekstra hårdt. Men den mulighed benyttede myndighederne til at fordoble straffen ved en demo, der tilfældigvis vedrørte Coronavanviddet. Hun blev senere frifundet, men sad 3-4 måneder i fængsel.

Jeg kan også fortælle om noget de fleste med garanti har glemt, men som allerede dengang indikerede hvor Danmark var på vej hen.

For ca. 10 år siden fandt myndighederne på at lave det man kaldte “Totalkontrol”.

Det foregik ved at politiet tog opstilling på egnede steder, og vinkede tilfældigt forbipasserende bilister ind til siden, og uden begrundet mistanke, uden folk havde gjort noget forkert, gennemgik man borgeren på forskellige områder. Det specielle ved totalkontrollerne, var at det var et “joint-venture”, så at sige, hvor man samlede forskellige myndigheder, og skabte på den måde mulighed for at undersøge forhold som politiet ikke havde hjemmel til.

Det var blandt andre SKAT, Fødevarekontrollen, Udlændingestyrelsen, Arbejdstilsynet og måske flere.

Så kunne de rode i rundt i helt tilfældige personers forhold og som en fiskekutter med et stort trawl, samlede man ind, og blandt de mange helt uskyldige, fandt man af og til uregelmæssigheder. Det kunne være folk der kørte med nedslidte dæk, eller en bil der måske skulle have være synet, eller andre uregelmæssigheder.

Og så brugte myndighederne og medierne, disse som oftest få, og ret ubetydelige fejl, til at retfærdiggøre kontrollen af en masse helt uskyldige mennesker.

Og jeg forestiller mig at Hr. og Fru Danmark, istemte det sædvanlige “Hvis man ikke har noget at skjule, kan man vel ikke have noget imod at blive kontrolleret”

Men det kan man, for det er ikke rart at blive mistænkeliggjort og ubehageligt at få sit privatliv gennemrodet, uden den mindste mistanke.

Jeg husker at den danske aktivist Lars Andersen gjorde opmærksom på forholdet og han fik produceret flyers om fænomenet og om hvilke rettigheder man har. Mig bekendt stoppede det, måske derfor, og jeg har ikke hørt om at man gør det mere.

Man måske har man ikke brug for det mere, for der er så mange andre muligheder der ignorerer folks privatliv, som eksempelvis at sørge for at folks bankkonti er overvåget 24/7 og som påskud har brugt at det er på grund af hvidvaskproblemer, og man har straffet bankerne hårdt med kæmpebøder og tvunget dem til at ansætte folk til dette overvågningsarbejde. Det er nemlig det smarte ved den begyndende fascisme og totalitarisme, at staten ikke selv behøver at udføre det beskidte arbejde. Man overfører problemet til borgerne eller virksomhederne. Et andet godt eksempel på dette er “vanvidsbiliisme”-lovgivningen der giver mulighed for at konfiskere eksempelvis en udlejningsbil og dermed tvinger en virksomhed eller privatperson, til at fungere som statens forlængede arm, og straffer helt uskyldige mennesker.

Og det “smarte” for myndigheder er at det bliver nemmere og nemmere. 

Et eksempel er den helt friske historie om “kartoffelmanden”, der i protest over nye afgifter for vognmænd lagde kartofler ud på offentlig vej. Angiveligt har han ikke alene modtaget en meget lang varetægtsfængsling, men man har også deaktiveret hans MitID, så han i praksis intet kan gøre.

Og det er ganske sikkert at planen med MitID er at man med en enkelt klik, kan gøre det fuldstændig umuligt at eksistere, og jeg er ikke i tvivl om at myndighederne vil gøre flittigt brug af dette.

Man så det også i Canada, da lastbilschauffører demonstrerede mod de urimelige vaccinekrav som galningen Trudeau ville indføre for at krydse grænser mellem stater i Canada. Trudeau erklærede demonstrationerne for en “krisesituation” og aktiverede en gammel beredskabslov der kun skal benyttes ved helt særlig alvorlige situationer, krige eller terrorhandlinger eksempelvis, men han skaffede flertal og kunne derefter behandle folk efter forgodtbefindende, fordi deres retssikkerhed ikke længere eksisterede. Dette benyttede han til at blokere en række personers bankkonti.

Og var der ikke noget med at Heuniche i nattens mulm og mørke, flyttede Corona over på en liste for “samfundskriske syddomme” med blandt andet Ebola og Pest, fordi det gav regeringen mere frihed til at se stort på almindelig retssikkerhed. Eller husker jeg forkert?

Jeg vil slutte med et citat fra Kayas post:

“Men vi er vidner til en tendens, hvor effektiviseringer og ønsket om opklaring af forbrydelser står så højt på den politiske dagsorden, at retsstaten og retssikkerheden bliver de første ofre for den uigennemtænkte politiske vilje og diskurs om at straffe.

Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi befolkningen sover. Retsstaten er ikke naturgivet. Vores forfædre har ved deres kampgejst sikret os retsstaten og givet ofre og den nuværende befolkning har en forpligtelse til at kæmpe den kamp via debatindlæg, demonstrationer og aktioner. Den tidligere danske befolknings kampgejst har skaffet os retsstaten og den manglende kampgejst hos os alle har medført en erodering af retsstaten.” – Kaya

Så hvis man spørger om jeg mener at man må lade visse kriminelle handlinger gå fri, for at beskytte uskyldige borgeres privatliv og retsikkerhed, og genindføre princippet om at man er uskyldig til det modsatte er bevist, og ikke som nu, omvendt, er svaret ja.

Crede et Vicisti – Tro og Vind