Blog

Pavlovs hunde i A-kassen

Jeg er, på ingen måde ekspert i adfærdspsykologi, behaviorisme eller tilsvarende. Så jeg bevæger mig ud på dybt vand med denne historie.

Men jeg har, som mange andre, læst lidt om Ivan Pavlov og hans eksperimenter med hunde.

Pavlovs udgangspunkt var, at der er visse ting en hund ikke behøver at lære. For eksempel behøver hunden ikke at lære at savle, når der er føde i nærheden. Det er ligger allerede programmeret i hunden.
Adfærdsmæssigt er føde en ubetinget stimulans og at savle er en ubetinget reaktion. Det kræver ingen indlæring.

I Pavlovs eksperiment brugte han en metronome som den neutrale stimulans.

I sig selv, udløser den klikkende lyd fra en metronome, ikke en reaktion fra hunden.

Dernæst begyndte Pavlov at træne hundene. Lige før han gav hundene mad, klikkede han metronomen. Efter et vist antal gentagelser af denne procedure, klikkede han metronomen, men uden at give hundene mad.

Men nu havde den klikkende lyd den effekt at hundene begyndte at savle.

Nu havde hundene lært at der var en forbindelse mellem lyden af en metronome og føde.
Og en ny adfærd var indlært. Den neutrale stimulans var nu blevet en betinget stimulans

Jeg kom til at tænke på Pavlovs hunde forleden dag, da jeg sad og skrev nogle obligatoriske jobansøgninger.

Da jeg er på a-kassen, eller kunststøtte, som jeg jo ynder at kalde det, skal jeg skrive to ansøgninger om ugen.

Det er en regel, og overholder jeg den ikke, kan jeg risikere at der sidder nogen et sted i systemet, og sørger for at jeg ikke får penge.

Det spiller ikke nogen rolle om det er jobs jeg finder spændende og interessante og det betyder derfor heller ikke noget om jeg er motiveret.

Hvorfor lige 2? Jeg spurgte om jeg må skrive 8 på en uge og ikke nogen resten af måneden? Nej det må jeg ikke. Det skal være 2 om ugen.

Hvorfor ikke bare antage at langt de fleste mennesker gerne vil have et job, og have tillid til at de nok skal gøre det nødvendige for at finde et. Det er også en mulighed.

Jeg har drøftet det med flere og jeg har ikke mødt nogen der synes det er en god idé. Hverken ledige eller arbejdsgivere.

Jeg har ikke spurgt ansatte på a-kassen eller jobcenter, hvad de synes. De er jo i samme båd som mig. Der sidder nogen et sted og kan sørge for at de ikke får løn, hvis de ikke følger reglerne.

Pavlov fik kirurgisk indsat savlmålere på sine hunde. Sikkert helt uacceptabel ud fra et dyreetisk synspunkt, men det gjorde han altså.

Men hvordan måler man motivation?

Jeg savler ikke når jeg skriver jobansøgninger.

Kilde: https://www.simplypsychology.org/pavlov.html