BlogMission Burhøne

At være til stede, eller høre lydbøger?

Forleden dag fik jeg et spørgsmål fra en fb ven. Jeg hæftede mig ved det, fordi det er interessant, og fordi jeg ofte selv har gjort mig samme tanke og stillet samme spørgsmål.

Så jeg lod mig inspirere til en historie.

Spørgsmålet lød, om det er hensigtsmæssigt at høre lydbøger, mens man går ture? Eller laver noget andet. Er man til stede? Er det bedre kun at gå i stilhed og opleve, ikke være forstyrret, ikke afskære sig selv fra oplevelsen af at gøre det man gør.

Mit svar er: Det ved jeg ikke!

Og så er historien slut. Men så bliver den for kort og det går ikke.

Så jeg fortsætter og erindrer et citat fra bogen “Seeren fra Andalusien” af Lars Muhl:

“Forudsætningen for evnen til at se er, at man ikke står fast på noget. At man forstår, at alt er bevægeligt. Der findes ingen endegyldige svar.”

“Der er to måder at være til stede på, bevidst eller ubevidst.”

“Langt de fleste er til stede på et ubevidst plan.”

– Citat slut

Der findes ingen endegyldige svar.

Jeg har tilbragt meget tid med at arbejde med headset, mens jeg lyttede til Seeren og andre bøger med spændende budskaber som jeg synes jeg skal lære. Jeg har også gået ture i byen og naturen. Jeg hører aldrig musik, aldrig radio, aldrig romaner eller andre bøger som er ren underholdning.

Jeg opfatter ikke de bøger jeg hører, som underholdning, eller distraktion. Jeg mener de indeholder noget jeg skal lære og jeg tror den eneste måde man kan lære, er ved gentagelse. Det skal hamres ind i bolden, uendeligt mange gange, så det måske en dag bliver integreret og bliver en del af mig. Måske tager jeg fejl, men jeg tror ikke der er nogen genveje.

I denne tid lytter jeg meget til bogen “Stillness Speaks” af Eckhart Tolle og det er en fantastisk lille bog. Og jeg tænker hele tiden “ja, hvor er det rigtigt alt sammen – sådan vil jeg også tænke, og ud fra disse principper vil jeg altid beslutte og handle”.

Og så tænker jeg “Ja, det er godt alt sammen Eckhart, men HVORDAN GØR JEG, hvordan bliver det naturligt for mig?”.

Jeg har aldrig haft mulighed for at spørge Eckhart Tolle, men jeg tror han vil sige det samme. “Ved at øve dig, min dreng” – på engelsk, med et tydeligt tysk accent.

“Der er to måder at være til stede på, bevidst eller ubevidst.”

“Langt de fleste er til stede på et ubevidst plan.”

Så hvis man er bevidst om at nu går jeg altså en tur i byen og køber ind i Meny, men samtidig hører jeg min foretrukne lærer, er det nok ok. Så jeg tror det er nøglen. At være bevidst om hvad man gør. Tænk, det er jeg kommet frem til selv. Så måske hjælper det alligevel 🙂

Jeg har også brugt lydbøgerne og headsettet som en afskærmning mod en verden jeg ikke ønskede at være en del af. Under corona-vanviddet, hvor vi jo var nogen der blev udelukket fra at deltage i resten af samfundet, fordi så mange troede på de historier de fik fortalt, og ikke magtede at skabe distance til deres tanker, var det rart at være i den parallelverden, som bøgerne skabte.

Så mit svar er, at jeg ikke har svaret. Det må man selv finde ud af og selv bestemme og bruge sin tid som man finder det bedst. Og der er altid flere svar.

I bogen “Stillness Speaks” – der er en ældre bog fra 2004-5 – skriver Tolle, at verden er i en udvikling, der både er i bedring og forværring. Han mener at flere og flere er ubevidste og derfor kontrolleret, men også at flere og flere vågner op og bliver bevidste om at de ikke er deres tanker, men derimod den bevidsthed der kan holde øje med tankerne, og endda kan være bevidst om at være bevidst. Jeg er sikker på han har ret. Det er tydeligt at flere har indset at vi bliver holdt for nar. Eksempelvis covid19 historien, vacciner, klima og meget andet vrøvl, er, helt eller delvist, løgnehistorier der tjener som kontrolmekanismer, men flere bliver klar over det og en åben modstand er i gang. Det glæder mig meget.

Crede et Vicisti – Tro og Vind