Blog

Historien om et Coachingforløb der aldrig fandt sted

Jeg vil gerne fortælle historien om dengang jeg kontaktede en coach for at lære at skrive bedre. Sandheden er at jeg aldrig har kontaktet en coach for at lære at skrive bedre og at den omtalte session aldrig har fundet sted. Men jeg vil prøve at beskrive et fiktivt møde hvor jeg både er coach og mig selv. Jeg har ved flere lejligheder benyttet en coach til forskellige projekter og jeg har hver gang haft stor glæde af det. Og jeg er oprigtigt interesseret i at lære at skrive bedre. Og det er ikke usandsynligt at jeg vil søge professionel hjælp for at frigive min indre Hemingway og stjernereporter. Og fordi jeg, af forskellige grunde, kom til at tænke på coaching, fik jeg lyst til at genopfriske hvad det egentlig er. For nogle år siden tog jeg et længerevarende kursus i Neurolingvistisk psykologi på Dansk NLP Institut. Det dannede basis for et efterfølgende kurser i Coaching, som jeg dog ikke ønskede at gå videre med.

Coaching er velegnet til at hjælpe med konkrete mål hvor emnet ikke involverer følelsesmæssige problemstillinger. Det er ikke terapi, men en løsningsorienteret metode hvor man arbejder med et mål. Ofte bevæger man sig rundt i de samme fastlåste tanke og handlingsmønstre og kan ikke forstå at man får de samme utilfredsstillende resultater.
En coach kan være med til at skabe bevidsthed om disse mønstre og forhåbentlig sætte personen ind på en ny kurs.

Udgangspunktet er at personen der ønsker coaching, selv har svarene.
Coachen ved ikke nødvendigvis noget om det emne man søger hjælp til og skal ikke komme med løsninger, forslag eller svar. Men skal hjælpe personen til selv at finde dem. Det gøres ved at stille en masse åbne og afklarende spørgsmål for at finde ud af hvad der holder personen tilbage og hvad der skal til for at komme tættere på målet.

Det kan være spørgsmål der udfordrer vanemæssige tanke og handlingsmønstre, afdækker begrænsende overbevisninger og åbner for nye perspektiver og muligheder.
Det kan være afklaring om det er praktisk muligt og hvilke konsekvenser det vil have at nå målet. Om de nødvendige ressourcer allerede er til stede eller om det er nødvendigt at udvikle nye kompetencer og i givet fald, hvilke. Og det kan være helt basale spørgsmål om tid, økonomi, familiens opbakning osv.
Når det er på plads, kan man aftale de konkrete handlinger der skal til for at komme videre mod målet.

Jeg har brugt en del tid på at undersøge coaching metoderne og vil skrive denne historie efter bedste evne. MEN jeg er ikke coach så det er en leg og et eksperiment. Og som Buddha sagde, tro nu ikke et ord af det jeg siger, bare fordi det er mig der siger det. Vær kritisk og gå ud og undersøg det selv 🙂

Mødet starter

Jeg forestiller mig at vi mødes i et lyst og venligt lokale med et par komfortable stole. Der er et lille bord med koldt vand, varm kaffe og the.
Vi sætter os og begynder med den almindelige høflige samtale, der tjener til at etablere en god kontakt og tillid. Derefter går vi ind i processen.

Hej Jes
Hej Coach

Det er skønt vejr i dag hva?
Ja dejligt at man endelig kan få lidt sol.

Sidder du godt? Er kaffen ok – der er også sukker hvis du har behov for det.
Nej tak jeg bruger ikke sukker i kaffen

Så hvad kan jeg gøre for dig?
Jeg vil gerne blive bedre til at skrive.

Hvad vil du gerne skrive om?
Jeg vil gerne skrive korte selvoplevede historier. Det kan være rejseoplevelser, oplevelser med mennesker, om relationer til mennesker, photoshoots, tanker om et emne der optager og interesserer mig, mine egne fotografier og meget andet.
Ikke fiktion eller fri fantasi, det interesserer mig ikke.
Det skal primært være korte historier på 1000-1500 ord. Max ca. 2 A4 ark eller lidt kortere. Gerne ledsaget af et billede eller som kommentar til et billede, så de supplerer hinanden.

Hvad vil du bruge disse historier til?
Jeg vil lægge dem ud på min blog og poste dem på Sociale medier.

Hvorfor vil du dele historierne?
Jeg vil gerne fortælle mere om det der betyder noget for mig og det der interesserer mig. Jeg vil også gerne fortælle mere om mig selv, så folk kan lære mig bedre at kende. Jeg vil gerne have opmærksomhed og feedback, helst positiv. Og masser af likes og hjerter på sociale medier.

Hvorfor er det vigtigt for dig?
Fordi det er tilfredsstillende at dele oplevelser og historier og fordi jeg har lyst til at være et mere åbent menneske.

Hvad mener du når du siger bedre til at skrive? Hvilke færdigheder vil du udvikle?
Det er meget grundlæggende ting. Jeg vil gerne udvikle en større bevidsthed om hvordan jeg formulerer mig og lære hvilke virkemidler jeg kan bruge under skrivningen. Jeg vil gerne være bedre til at planlægge og strukturere en historie. Og bedre til at analysere tekst og finde svagheder og fejl og gøre det svage områder stærkere. Jeg ønsker større teoretisk viden om skriftlig teknik generelt.

Hvad afholder dig fra at skrive sådan nu?
Manglende viden, øvelse og talent. Jeg har altid haft den overbevisning at jeg ikke er god til at skrive. Og det er muligvis også rigtig. Men på det sidste har jeg dog overvundet dette mindreværdskompleks, hvis man kan kalde det det, og er begyndt at skrive og publicere på sociale medier og min blog. Nu føler jeg mere det er teknik og håndværk jeg skal lære.

Hvad vil du få ud af at blive bedre?
Hvis jeg bliver bedre kan jeg skrive mere præcist, bevidst og hurtigere. Jeg vil også føle mig mere selvsikker og det vil give mig endnu mere lyst til at skrive.
Og jeg tror at flere vil gide at læse det jeg skriver. Og så er det bare tilfredsstillende at blive lidt bedre til noget man har en interesse for.
Som en sekundær ting ville jeg måske også få mere ud af at læse andres tekster. Jeg er ikke særligt bevidst om det jeg læser. Kun hvis det er virkelig klodset formuleret, lægger jeg mærke til det.

Hvad er dine styrker og svagheder ved din skrivning på nuværende tidspunkt?
Jeg tror selv at min største svaghed er at jeg mangler en grundlæggende håndværksmæssig viden om det danske sprog. Men jeg mangler meget. Jeg skriver som jeg taler og det kan både være godt og skidt.
Min styrke er at jeg staver ret godt men det er vist også det eneste jeg kan nævne.

Hvad er vigtigst at arbejde med? Hvilke skrivefærdigheder vil du gerne udvikle først?
Det ved jeg ikke. For at kunne svare på dette bliver jeg til at spørge en rådgiver.
Men jeg tror selv at det første er at lære at planlægge en tekst. Beslutte mig for hvad jeg vil fortælle og hvordan. Og skabe en struktur og inddele den i de rigtige faser. Så jeg vil tro at jeg skal lære at arbejde med: Hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan modellen. Måske ikke sådan helt bogstaveligt hver gang, men det vil være godt at få strukturen på plads. Og så skal jeg lære mere om almindelig grundlæggende grammatik og analyse sætninger og den slags basale håndværksmæssige ting.
Der er mange ting men jeg har ikke overblik over hvor meget og i hvilken rækkefølge det bedst læres.

Hvordan vil du opnå disse færdigheder. Hvad vil du gøre?
Jeg vil skrive så meget som muligt.
Jeg vil læse dygtige skribenters værker og forsøge at lære fra dem.
Jeg vil finde online ressourcer, bøger og overveje kurser.
Jeg vil søge personlig coaching fra skrivekyndig person. Det kunne være en journalist, forfatter eller bare en der er god til at skrive og undervise.

Hvordan vil du måle din fremgang?
Det ved jeg ikke. Det bliver svært at måle. Det havde været nemmere hvis det handlede om vægttab eller at løbe et marathon. Det er meget mere konkret. En mulighed er at jeg kan finde en skrivelærer der vil evaluere og give mig karakterer.

Hvordan ved du at du har nået målet
Når Ib Michael skriver og roser en af mine historier 🙂

Hvornår starter du?
Jeg er startet.

Slut.

Det var mit forsøg på en fiktiv coaching session. Jeg er lidt i tvivl om historien fungerer, men det var både en god skriveøvelse og på mange måder også afklarende for mig selv. På et tidspunkt tabte jeg tråden og jeg var lige ved at give op. Men jeg er ret stædig, så jeg fortsatte. Jeg er nogenlunde tilfreds og det er også en god forberedelse til et kommende ægte møde med en coach. Undervejs fandt jeg http://sproget.dk. Det er en ressource jeg vil kigge nærmere på. Det ser ud til at der er meget fint materiale og jeg har tænkt mig at starte med videoserien “Grammatik for dummies”. Det er vist et meget passende sted at starte. I går tog jeg kontakt til Pete Andersen, der også er coach, NLP instruktør og meget andet. Han foreslog at vi mødes til en kop kaffe og taler om løst og fast. Det gør vi på mandag og det ser jeg frem til.

Venlig hilsen

Jes