Blog

Tankemønstre

Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive i dag, men skrives skal der.

Jeg tror jeg vil forsøge mig med “tanke-loops”.

Her er nogle uddrag fra bogen “Seeren fra Andalusien” af Lars Muhl

“Når man bringer sig i overensstemmelse med de universelle love opfylder man sin bestemmelse.”

“Det er et inklusivt plan, hvor man ikke kan tale om det ydre rum uden også at inkludere det indre. Altså det, der rækker ud over mennesket.”

“Når jeg helbreder, giver jeg mennesket friheden tilbage. Det er sagen i al sin enkelhed. Jeg forsøger at ophæve magtbegrebet på et menneske.”

“Ophæver de gældende kriterier for succes, alt det, der virker forkrøblende på et menneske.”

“Dermed ophæver jeg måske kroppens og sindets sygdomme. Men jeg må bevæge mig for at kunne bevæge andre. Jeg må være i stand til at se sammenhængene. Stil spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre?”

“På en måde stiller du dig til rådighed. Ubegrænset. Det er den eneste måde at være til stede på. Det er forudsætningen for at kunne se. At vende ryggen til den bagvedliggende virkelighed er at vende ryggen til sine ypperste kvaliteter.”

“Spørg om alt. Men ikke noget med: Hjælp mig, hjælp mig! Det er bydeform, det går ikke.

Se det smukke i at gå den omvendte vej. Sig: Her er jeg. Jeg stiller mig til rådighed. Så sker tingene. Det er frihed. Der er ikke noget hokuspokus i det.

“Som seer og helbreder kommer du ikke og siger, sådan ser det ud, sådan er det. Du tilbyder et valg. Frihedens option. Når jeg behandler over afstande, aktiverer eller frigiver jeg blot klientens egen, glemte forestilling om at være rask. Det, som de fleste ikke kan finde ud af at beslutte sig for, hjælper jeg dem med at beslutte. Jeg aktiverer potentialet.”

“Forudsætningen for evnen til at se er, at man ikke står fast på noget. At man forstår, at alt er bevægeligt. Der findes ingen endegyldige svar.”

Uddrag slut.

Jeg synes det er svært at forstå. Eller rettere, jeg er langt fra sikker på at jeg har forstået noget af det. Men jeg er meget fascineret af ordene og det jeg selv tror de betyder.

Især ordet “magtbegrebet” vil jeg gerne forstå. Er det magten over andre, eller den magt som tankemønstre har over mig, der tales om? Eller begge?

Alt er tankemønstre, tanker skaber form. Sygdomme kan opstå af stagnerede tankemønstre gennem mange inkarnationer.

Jeg kan lide formuleringen: “Du har alle tankeformer inden i dig, det hele, alt. Du er ikke en statisk organisme. Forudsætningen for evnen til at se er, at man ikke står fast på noget. At man forstår, at alt er bevægeligt. Der findes ingen endegyldige svar.”

Tanken om at gamle mønstre kan opløses, er opløftende.

Et sted i bogen skriver Seeren også noget om at vi aldrig kommunikerer frit og rent med energien, fordi vi tænker de samme tanker, og projicerer de samme overbevisninger, og derfor lever i et lukket ekkokammer, hvor vi bare møder vores egne ideer. Vi får ikke kontakt med den viden der kan føre os videre.

Citat fra bogen:

“Det er i menneskets sårbarhed, det skal finde sin styrke. I erkendelsen af sårbarheden, og ikke ved at projicere den ud som aggressivt forsvar. På den måde bryder mennesket mure ned. Løsner sig. Gør sig bevægelig. Højner vibrationshastigheden og bliver et kosmisk menneske.”

Citat slut.

Det var en mærkelig historie, men sådan kan det gå. Jeg er pilgrim og opdagelsesrejsende – jeg ved ikke hvor jeg er på vej hen, men turen er spændende.

Crede et Vicisti – Tro og Vind