BlogMission Burhøne

Det er ikke alle der vil det samme som dig.

Det er søndag, og jeg vågnede tidligt. Klokken var ca. 3.30. Fuglene sang smukt. Jeg får nok brug for en farfar lidt senere.

Forleden dag lod jeg mig inspirere af et udtryk, et ordvalg, fra en person på Twitter. Han skrev: “Som barn af velfærdssamfundet” … 

Og jeg skrev, at jeg “troede han var barn af sin far og mor.”

I dag fik jeg en kommentar til dette indlæg, der bragte det frem i min opmærksomhed igen.

Den lød: “Man kan jo vælge at misforstå, det man ønsker at misforstå.”

“Det er et helt normalt udtryk at sige, at man er ‘barn’ af velfærdssamfundet.”

Jeg hilser altid kommentarer velkommen, for det er, som oftest, hyggeligt med interaktion, som jeg tolker som interesse.

Men jeg har ikke misforstået noget, og jeg er helt klar over, at det blot er en talemåde.

Man kan hævde, at det er flabet at tage en tilfældig sætning ud af sammenhæng og forvrænge og fordreje den til ukendelighed og tillægge den andre motiver man selv spekulerer sig frem til.

Men lad mig forklare min bevæggrund.

For en del år siden deltog jeg i et kursus i NLP. Det betyder Neuro Lingvistisk Psykologi. Oprindeligt hed det Neuro Lingvistisk Programmering, men det blev ændret, fordi det lød umenneskeligt og maskinelt.

En af grundelementerne i NLP er at vi mennesker oplever verden gennem filtre, der farver vores oplevelser. Man kalder det vores repræsentationssystem. For det meste og for de flestes vedkommende, er filtrene vores visuelle, auditive og kinæstetiske sanser.

Den kinæstetiske sans kan, så vidt jeg husker, både være indre kropslig, men også en ydre følesans. Der findes også et auditivt digitalt filter, der er baseret på logik, fornuft og analyse.

Sansefiltrene smags- og duftsanserne, er tilsyneladende ikke så vigtige i repræsentationssystemet og den måde mennesker behandler oplevelser. Vi bruger selvfølgelig alle sanserne, men der altid en af dem, der er fremherskende og det er forskelligt fra person til person.

I NLP lærer man, blandt meget andet, at for at skabe en god kommunikation, er det fordelagtig at afkode, hvilket filter i repræsentationssystemet et menneske fortrinsvis benytter.

Der er mange ting man skal holde øje med, men en af dem er at lytte til folks sprog og deres valg af ord. Eksempelvis, hvis en person gentagne gange bruger udtryk som: “ja det kan jeg godt se” eller “jeg føler ikke det er noget for mig”, kan der være tale om henholdsvis en overvejende visuel og kinæstetisk person. Det skal kombineres med en række andre faktorer, som øjenbevægelser, kropssprog og andet, og det er ikke en eksakt metode, men gennem iagttagelse i en periode, kan man få en fornemmelse af hvor personen er, og bedre tilrettelægge sin kommunikation derefter.

Og man kan gå videre og tænke på udtrykket “Freudian slip”, der vistnok har fået en lidt anden betydning end den Freud selv tillagde det, og man kalder det måske også “Slip of the Tongue”. Jeg kan ikke huske et tilsvarende udtryk på dansk, men alle kender: “Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med” – når man er uopmærksom og kommer til at sige et eller flere ord, i en sætning, der måske afslører, hvad der i virkeligheden optager ens tanker mest.

Så når jeg læser sætningen “som barn af velfærdsstaten” bliver det sendt gennem mit filter, der er bekymret for den overdrevne og invaderende adfærd og niveau, som staten i Danmark har fået, eller taget.

Ikke mindst, apropos den omtalte sætning, statens stigende kontrol med, og indgreb over for borgernes børn.

At tage ord og meninger ud af kontekst og koble dem sammen med andre, er ikke noget nyt. 

Det er vi mange der har oplevet, ikke mindst de sidste 3 år, hvor os der har været skeptiske over at man sprøjtede en nødgodkendt eksperimentel medicin ind i mennesker, også børn, der ikke har brug for det, uden at kunne dokumentere at den virkede efter hensigten, hvilket den ikke gjorde, og efterfølgende ikke har mod og format til at tage ansvar for sine beslutninger, blandt andet ved at ignorere de alvorlige skader det har forvoldt.

Vi bliver kaldt for “antivaxere”, selvom de personer der bruger dette udtryk, efter al sandsynlighed godt ved det er løgn.

Men det er en gammel kendt teknik til at bringe mennesker, der har en bestemt holdning, i miskredit og undergrave deres troværdighed.

Hvis flere mennesker i denne mærkelige verden satte sig ind i metoder som eksempelvis NLP, eller tilsvarende, og lærte at forstå, at fordi de er begejstret for en bestemt ideologi, betyder det ikke at alle andre også er det.

Det gælder ikke kun tilhængere af tvangsvaccination, men også religiøse fanatikere og tilhængere af de mange andre totalitære politiske ideologier.

Også dem der giver sig ud for at være demokratiske, men i praksis bruger den demokratiske proces til at afskaffe den, så de kan forblive straffri og holde folket i uvidenhed og uden for indflydelse.

Det vedhæftede billede tog jeg i går, da jeg gik en aftentur i den nærliggende park. Jeg har for nylig købt et nyt kamera og har brugt en del fornøjelig tid på at lære det at kende og konfigurere det så det passer til mine præferencer. Det er taget med en 70-180mm f.2.8 på en aps-c sensor.

Det er et motiv, der passer mig godt, for her kan jeg følge med.

Crede et Vicisti – Tro og Vind