BlogMission Burhøne

Frygt og menneskehoveder

Mission Burhøne er nu i gang.

Selvom lørdag er fridag, brugte jeg tid på at genopfriske Loomis metoden, der er udviklet for at lære at tegne proportionerne på et menneskes ansigt og hoved.

Andrew Loomis var en succesfuld illustrator, men blev for eftertiden mest kendt for sine fine instruktionsbøger og gennemtænkte metoder til at formidle viden om tegning og illustration.

De udførte øvelser har som sagt, til formål at forstå hovedets proportioner og at tegne dem i forskellige vinkler. Senere kan man udvide med næse, øjne, mund etc. – Men i første fase ligner det blot en Robocop figur og det er som det skal være.

Og øvelsen skal gentages til den sidder helt fast.

Jeg vender tilbage til bogen “Cosmic Habit Force”, af Napoleon Hill og i den version jeg hører, fortolket af Mitch Horowitz.

I går skrev jeg om Habit #3 “The Force of Necessity” der handler om fordelen ved at blive presset, og Habit #8 “Harness Unexpected Forces” om at være åben for at løsninger og muligheder, ofte kommer fra helt uventede steder og måder.

I dag vil jeg skrive om, måske det vigtigste?. FRYGT.

Habit #8 “Loosen the Hold of Fear”.

Frygt kan komme til udtryk på mange måder og former og den vil formodentlig ikke gå væk af sig selv. Man skal selv finde årsagen og udvikle en plan for at få den fjernet, eller i det mindste, under kontrol. Den går ikke væk af sig selv.

Det er vigtigt at forstå at frygt, selvom det er forbundet med ubehag, alligevel kan virke tilfredsstillende, fordi den er kendt og forudsigelig, og man derfor er tryg ved den. Selvom den i realiteten er smertefuld.

Frygten kan skabe en følelse af opmærksomhed, eller vagtsomhed, og frygt kan derfor, ironisk nok, bringe en følelse tryghed, og følelsen af at fjerne denne, skaber sårbarhed, man sænker paraderne, så at sige. Så frygt bliver selvforstærkende.

Frygt forklæder sig som beskyttelse.

Forfatteren nævner 3 punkter der for ham, med tiden, til dels, kom til at erstatte frygt.

Han indså at hans velbefindende på 3 vigtige områder, kreativt, interpersonelt og økonomisk, hviler på 3 faktorer.

1. Behovet for at have og nå målsætninger. Produktivitet og kreativitet er essentielle faktorer for et godt liv.

2. Bevidsthed om økonomiske behov, udgifter, forpligtelser og muligheder.

3. Overholdelse af aftaler som en etisk norm og selvfølgelighed.

Med disse faktorer, guidelines og livsprincipper, bliver frygt overflødig på en række vigtige områder.

Frygt skaber sjældent noget positivt, oftere det modsatte.

Søvnløshed, handlingslammelse, dårlig koncentration, stressrelaterede sygdomme etc.

Når det er sagt, er det svært at overbevise sig selv om, alene ved intellektet, ikke at opleve frygt.

Intellektet kan sige: rolig, der er ingen grund til frygt, men følelserne mener noget andet, og frygten melder sig alligevel.

Men der findes teknikker til at lindre den fysiske og emotionelle frygt, når den melder sig, trods alle forholdsregler.

1. Man kan tale til frygten og berolige den, overbevise den om at vi arbejder sammen.

2. Affirmationer, er gentagelser på det bevidste plan, og kan efter en periode, påvirke på det ubevidste niveau og med tiden være med til at lægge en dæmper på frygten.

3. Gruppeaktiviteter med ligesindede, der mødes i en mental langdistance forbindelse i tavs intention.

4. Meditation, i en eller anden form, for at opløse og bryde fastlåste tankemønstre.

Den største frygt er ofte forbundet med penge.

Overspringshandlinger og udsættelse, nogle gange i form af perfektionisme, er også en form for frygt.

Vi vokser kun når vi bliver udfordret, men vi fungerer ikke hvis frygten overvælder og lammer os.

Frygt skal man aldrig forhandle med, eller overgive sig til.

Den gør din personlighed mindre attraktiv.

Den nedsætter evnen til at tænke klart og rationelt.

Den forstyrrer lysten til at gøre en indsats.

Kvæler vedholdenhed og udholdenhed.

Reducerer viljestyrke og ambitioner.

Forringer hukommelsen.

Inviterer til at lave flere fejl.

Dræber kærlighed og ødelægger hjertets finere følelser.

Tager modet fra venskaber og fører til søvnløshed, lidelse og tristhed

Frygt er altødelæggende

Har man frygt for fattigdom, forsøg da at nå frem til en beslutning at selv et lavt materielt niveau er acceptabelt. (Dette er faktisk en metode som Stoikerne praktiserede)

Nå frem til en beslutning om at INTET af det livet vil bringe, er værd at frygte. Prisen er for høj.

Kilde: Magic Habit Force af Napoleon Hill og Mitch Horowitz

Nå, det var bare nogle noter om frygt, og nu har jeg faktisk ikke tid til at sidde her og skrive. Jeg skal øve mig i Loomis teknikker 😀

Crede et Vicisti – Tro og Vind