BlogMission Burhøne

Stop ikke de negative tanker

“Den eneste måde at stoppe negative tanker, er at lade være med at forsøge at stoppe dem.”

Nej, jeg har ikke spist svampe, men dagens historie er inspireret af Gay Henricks bøger, er usammenhængende og nærmest blot bognoter.

Kampen mod negative tanker slutter først når vi indser at vi ikke kan kontrollere dem.

Forsøg på at fjerne dem ved at kritisere sig selv for at tænke dem, eller forsøge på bevidst positiv tænkning, er den lim der holder dem fast.

Når man er i en strøm af negative tanker, vil man enten dvæle ved dem, eller forsøge at komme ud af denne strøm. Det er et vigtigt øjeblik.

Mange gør den fejl at de begynder at bekæmpe de negative tanker.

Det er håbløst at bombardere negative tanker, med flere negative tanker.

Man tænker kun to slags tanker.

1. Tanker om ting man kan kontrollere.

2. Tanker om ting man ikke kan kontrollere.

Benyt samme fremgangsmåde som alkoholikere i AA’s 12 trins program – punkt 1.

“Jeg kan ikke kontrollere mine negative tanker.”

Dette frigiver en masse energi.

Hendricks bruger udtrykket “The Genius Moment” eksempelvis når man bliver opmærksom på at skuldrene er anspændte, fordi man arbejder hårdt på at forsøge at forandre en person, eller en situation, der ikke vil eller kan forandres.

Et andet udtryk, “The Genius Move”, er, når man slipper anstrengelsen ved, og forsøget på at kontrollere det ukontrollerbare. Så frigiver og åbner man et nyt rum af kreativ levende energi indeni.

Det kan meget vel være mig selv, der står der i spejlet og kigger på mig, som jeg forsøger at forandre.

Som eksempel giver Hendricks historien om dengang han var meget overvægtig, og fokuserede en hel del på hvad han vejede, og stod længe på vægten og kiggede på indikator nålen. Men det ændrede ikke noget, naturligvis. Det gik op for ham, at det nok var smartere at fokusere på det, der påvirkede vægten, altså primært hvad han spiste, og til dels, hvor meget han bevægede sig.

Når jeg opdager at jeg tænker på hvad andre tænker om mig, eller jeg dvæler ved fortiden, eller bekymrer mig om fremtiden, er første opgave at stoppe disse tanker.

Dette gøres bedst ved at tænke på noget jeg kan gøre noget ved.

At opfatte trangen til at bekymre sig om fortid, fremtid og hvad andre tænker om mig, som en afhængighed, sammenlignelig med alkoholisme o.a. har den fordel at man kan opfatte det som noget man gør for at dække over noget andet.

Også alkoholikere og andre afhængige, opdager først hvad det dækker over, når de stopper.

I Hendricks tilfælde opdagede han, at afhængigheden dækkede over angsten for at blive den, han egentlig helst ville være. Hans eget livsmål, egen kreativitet.

Om det er tilfældet for alle, ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg synes det er værd at overveje.

Nu skal jeg være stille …

Fortsættes i næste afsnit …

Crede et Vicisti – Tro og Vind