BlogMission Burhøne

Ensomhed og forudsigelighed

One of the lovely things about imagination is that it’s the great friend of possibilities.

– John O’Donohue

Jeg kan godt lide at oversætte kloge ord og forsøge at skrive dem med mine egne:

“En af de elskværdige ting ved forestillingsevnen er at den er mulighedernes gode ven.”

Det er sagt af John O’Donohue

True listening is worship

– Heidegger

Det kan jeg ikke finde ud af at oversætte nu.

“Nothing in all creation is so like God as stillness.”

– Meister Eckhart

Det har jeg oversat til: “Stilhed er det tætteste man kan komme på det guddommelige.”

D. 6.10. forudså jeg valgresultatet 🙂

På min Linkedin profil er der plads til en kort beskrivelse af sig selv, under profilnavnet.

Jeg har skrevet: “Pilgrim, historiefortæller og ikke jobsøgende mere”

Jeg har derfor overvejet om jeg skal tilføje ordet: “Profet” 😃

Men det er jeg ikke. En profet modtager angiveligt informationer fra højere magter, fra universet, eller en kollektiv intelligens. Det gør jeg ikke.

“Spirituality is not to be learned by flight from the world, or by running away from things, or by turning solitary and going apart from the world. Rather, we must learn an inner solitude wherever or with whomsoever we may be. We must learn to penetrate things and find God there.”

― Meister Eckhart

Fint citat af Meister Eckhart. Solitude, betyder at være alene, men ikke nødvendigvis ensom.

Jeg er ikke ensom, men jeg skal forstå at jeg altid vil føle mig alene, og det gør de fleste nok, og at den følelse sagtens kan eksistere side om side med et normalt godt liv med venner og familie og en social adfærd. Det er ikke negativt, trist eller deprimerende.

Snarere tværtimod. Det kan give en behagelig distance. En følelse af frihed. En følelse af at være tilskuer til et teaterstykke man selv deltager i. Det fjerner i meget høj grad årsager til bekymring og angst, fordi bekymring ofte affødes af forventninger og ønsker om et specifikt resultat og identifikation.

Kan jeg, ved at analysere mine egne tankemønstre, forudse hvad jeg vil gøre i nær fremtid?

Fortsættes i næste afsnit 😃

Crede et Vicisti – Tro og Vind